Новини

Нови телефони

На линка по-долу можете да намерите списък с новите ни телефони.

Телефони

Профил на купувача


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Управител

Д-р Петя Василева Попова

Образование:
Медицина в МА – Плевен, 1981 г.
Магистратура по Финанси във Велико-Търновския университет, 2003.
Магистратура по здравен мениджмънт във МУ София – Факултет по обществено здраве, 2007г.

Придобита специалност – Кожни и венерически болести

Професионална кариера:
1981-1986 г. – участъков лекар
1986-1999 г. – асистент в Катедра по дермато-венерология – МУ Плевен
2000-2002 г. - Държавен експерт, РЦЗ София
2002-2003 г. – дерматолог в ДКЦ “Св.св.Лука” и ДКЦ ХV
2004 г. – управител и дерматолог в ДКЦ “Св.Лука”

Главна мед.сестра

Галина Цветанова Йорданова

Образование:
„Магистър по управление на здравни грижи” 2010
Бакалавърска програма за мед. сестри 2006 г.
Магистър “Мениджмънт на социално-педагогическите дейности” – СУ “СВ. Климент Охридски”, София 2005 г.
Бакалавър “Социални дейности” - ВТУ- 2004 г.
“Медицинска сестра - общ профил” - ПМИ, МУ - София, 1979 г.

Професионална кариера:
2002 г. - ДКЦ “Св. Лука” – главна медицинска сестра; Обучаващ на хората със захарен диабет; Обучаващ на обучаващите екипи.
2000-2002 г. – ДКЦ “Св. Лука” медицинска сестра; Обучаваща медицинска сестра; Обучаващ на обучаващите екипи.
1992- 2000 г. - Диабетен център “Св. Лука” – старша медицинска сестра; обучаваща диабетна сестра.
1982-1991 г. Диабетен диспансер към IV ГБ- медицинска сестра.

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
СВ. ЛУКА – ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР” ЕООД

БУЛ. “ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ” № 108, ПК 1504

тел. централа

Гл. мед. сестра
пълен списък на тел.
е-майл:
уеб:
02/806-38-63
02/943-32-43
02/806-38-69
телефони
diabcentersvluka@gmail.com
www.dkcsvetiluka.com

С решение № 1 на Фирмено отделение на Софийски градски съд от 29.03.2000 година Православна катедрална поликлиника с Диабетен център “Св. Ев. Лука” е преобразувана в “Диагностично-консултативен център Св.Св.Лука София”.

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВ. ЛУКА – ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР” ЕООД е базиран в триетажната сграда на бул.” Евлоги Георгиев” № 108, община “Оборище”. Комуникациите се осъществяват с трамваи № № 20, 22, автобуси с № 9, 11, 72, 75, 213, 214, 305, 404 и голям брой маршрутни таксита.

Предмет на дейност – осъществяване на диагностика и амбулаторно лечение на остри заболявания, травми и изострени хронични болести по 16 основни специалности, наблюдение и осъществяване на медицинска помощ при бременност и майчинство, диспансерно наблюдение на пациенти с хронични заболявания, дейност по здравна промоция и профилактика.

Лекарите в „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВ. ЛУКА – ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР” ЕООД:
  • Работят с пациенти по договор с НЗОК;
  • Извършват експертиза на временната неработоспособност;
  • Издават документи, свързани с тяхната дейност;
  • Издават медицински свидетелства;
  • Осигуряват профилактични прегледи на работници и служители на фирми чрез абонаментно обслужване и Службата по трудова медицина.
  • Насочват пациенти за консултативна и болнична помощ.
  • Извършват платени медицински услуги;

Кабинети

кардиологични кабинети
очни кабинети
УНГ кабинет
училище за промяна стила на живот
кабинет „Диабетно стъпало”
ендокринологични кабинети
кожен кабинет
кабинет вътрешни болести
хирургичен кабинет
АГ кабинет
неврологичен кабинет
клинична лаборатория
физиотерапия и рехабилитация
ехографски кабинет
ортопедичен кабинет
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
 

© 2008 » ДКЦ Св. Св. Лука - София ЕООД » Всички права запазени!