Новини

Нови телефони

На линка по-долу можете да намерите списък с новите ни телефони.

Телефони

Профил на купувача


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Управител

Д-р Петя Василева Попова

Образование:
Медицина в МА – Плевен, 1981 г.
Магистратура по Финанси във Велико-Търновския университет, 2003.
Магистратура по здравен мениджмънт във МУ София – Факултет по обществено здраве, 2007г.

Придобита специалност – Кожни и венерически болести

Професионална кариера:
1981-1986 г. – участъков лекар
1986-1999 г. – асистент в Катедра по дермато-венерология – МУ Плевен
2000-2002 г. - Държавен експерт, РЦЗ София
2002-2003 г. – дерматолог в ДКЦ “Св.св.Лука” и ДКЦ ХV
2004 г. – управител и дерматолог в ДКЦ “Св.Лука”

Главна мед.сестра

Галина Цветанова Йорданова

Образование:
„Магистър по управление на здравни грижи” 2010
Бакалавърска програма за мед. сестри 2006 г.
Магистър “Мениджмънт на социално-педагогическите дейности” – СУ “СВ. Климент Охридски”, София 2005 г.
Бакалавър “Социални дейности” - ВТУ- 2004 г.
“Медицинска сестра - общ профил” - ПМИ, МУ - София, 1979 г.

Професионална кариера:
2002 г. - ДКЦ “Св. Лука” – главна медицинска сестра; Обучаващ на хората със захарен диабет; Обучаващ на обучаващите екипи.
2000-2002 г. – ДКЦ “Св. Лука” медицинска сестра; Обучаваща медицинска сестра; Обучаващ на обучаващите екипи.
1992- 2000 г. - Диабетен център “Св. Лука” – старша медицинска сестра; обучаваща диабетна сестра.
1982-1991 г. Диабетен диспансер към IV ГБ- медицинска сестра.

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
СВ. ЛУКА – ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР” ЕООД

БУЛ. “ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ” № 108, ПК 1504

тел. централа

Гл. мед. сестра
пълен списък на тел.
е-майл:
уеб:
02/806-38-63
02/943-32-43
02/806-38-69
телефони
diabcentersvluka@gmail.com
www.dkcsvetiluka.com

С решение № 1 на Фирмено отделение на Софийски градски съд от 29.03.2000 година Православна катедрална поликлиника с Диабетен център “Св. Ев. Лука” е преобразувана в “Диагностично-консултативен център Св.Св.Лука София”.

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВ. ЛУКА – ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР” ЕООД е базиран в триетажната сграда на бул.” Евлоги Георгиев” № 108, община “Оборище”. Комуникациите се осъществяват с трамваи № № 20, 22, автобуси с № 9, 11, 72, 75, 213, 214, 305, 404 и голям брой маршрутни таксита.

Предмет на дейност – осъществяване на диагностика и амбулаторно лечение на остри заболявания, травми и изострени хронични болести по 16 основни специалности, наблюдение и осъществяване на медицинска помощ при бременност и майчинство, диспансерно наблюдение на пациенти с хронични заболявания, дейност по здравна промоция и профилактика.

Лекарите в „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВ. ЛУКА – ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР” ЕООД:
  • Работят с пациенти по договор с НЗОК;
  • Извършват експертиза на временната неработоспособност;
  • Издават документи, свързани с тяхната дейност;
  • Издават медицински свидетелства;
  • Осигуряват профилактични прегледи на работници и служители на фирми чрез абонаментно обслужване и Службата по трудова медицина.
  • Насочват пациенти за консултативна и болнична помощ.
  • Извършват платени медицински услуги;

Кабинети

кардиологични кабинети
очни кабинети
УНГ кабинет
училище за промяна стила на живот
кабинет „Диабетно стъпало”
ендокринологични кабинети
кожен кабинет
хирургичен кабинет
АГ кабинет
неврологичен кабинет
клинична лаборатория
физиотерапия и рехабилитация
ортопедичен кабинет
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
цени
 

© 2008 » ДКЦ Св. Св. Лука - София ЕООД » Всички права запазени!