Кардиология

Диагностика, наблюдение, лечение на остри и хронични сърдечно-съдови заболявания.

Диспансерно наблюдение на хронично болните.

Оценка степента на ИБС, чрез велоергометрия и ехокардиография като подготовка за коронарография.

Медицинско оборудване

1. Ехокардиограф – Хюлет Пакарт, Сонос 100. Използва се за изследвания в режим едноразмерно, двуразмерно с цветен доплер.

2. Велоергометър за провеждане на сърдечно-съдов тест с обременяване.

3. Електрокардиографи – с 12 отвеждания
  - Статични ЕК – 31, ЕК – 56, портативен ЕК – 51

4. Дефибрилатор – Хелиге

5. Спирометър – за изследване на дишането – Хелиге

6. Холтер за ЕКГ
Кардиология - цени

Лекари

д-р Лина Николова
Редовен член на Европейското кардиологично дружество

Образование:
 • Медицина – МА – София, 1977 г.,
Призната специалност:
 • Вътрешни болести – 1984 г.,
 • Кардиология - 1992 г.
 • Лицензирана ехокардиография – 2007 г
Следдипломна квалификация:
 • Ехо-доплер диагностика на митрални и аортни пороци,
 • Трансторакална ехокардиография,
 • Конвенционален и цветен Доплер,
 • Велоергометрия,
 • Ехокардиография,
 • Артериална хипертония,
 • Интензивна терапия на сърдечно-съдовите заболявания.
д-р Емилия Бенова
Редовен член на Европейското кардиологично дружество

Образование:
 • Медицина - МУ Плевен, 1982 г.
Призната специалност:
 • Вътрешни болести – 1989 г.,
 • Кардиология – 1993 г.
Следдипломна квалификация:
 • Ехокардиография,
 • Ритъмни и проводни нарушения.
 • Велоергометрия,
 • Доплер ехокардиография
 • Артериална хипертония
 • ИБС – остри кор.системи
 • Епидемиология на ССЗ
 • Клапни пороци
Работен график:

  Посещения за: Четни
(от – до)
Нечетни
(от – до)
Д-р Лина Николова Амбулаторни Прегледи 07.30 – 13.00 13.30 – 19.30
Д-р Емилия Бенова Амбулаторни Прегледи 13.30 – 19.30 07.30 – 13.30
 

© 2008 » ДКЦ Св. Св. Лука - София ЕООД » Всички права запазени!