Ендокринология

Консултация и лечение на всички ендокринни нарушения. Диспансерно наблюдение на пациенти със захарна болест и проблеми на щитовидната жлеза, затлъстяване и нарушения в мастната обмяна. Ехографско изследване на щитовидната жлеза.
Ендокринология - цени

Лекар

Доц. Малина Петкова - ендокринолог

Образование
 • Медицина МА – София, 1976 г.
Признати специалности
 • Вътрешни болести – 1982 г.,
 • Ендокринология и болести на обмяната.
 • Свидетелство за научно звание - Доцент
 • Образователна и научна степен – Доктор
Специализации:
 • Сертификат за Здравен мениджмънт – 2000 г.
 • Ултразвукова диагностика /ехография/ на щитовидната жлеза
Д-р Даниела Добрева – ендокринолог

Образование
 • Медицина – МА, София - 1983 г.
Признати специалности
 • Вътрешни болести - 1993 г.,
 • Ендокринология и болести на обмяната – 2003 г.
Следдипломна квалификация:
 • Практическа диабетология – Гентофте, Дания,
 • Участия в конгреси и симпозиуми в България – 17 участия в научни конгреси и симпозиуми
Научни публикации:
 • “Скрининг на микроалбуминурия на пациенти със захарен диабет”
 • “Вибрационна чувствителност при пациенти със захарен диабет” – V национален конгрес по ендокринология
 • “Оценка на програми за обучение при пациенти с ИЗЗД” – списание “Diabetes management”
Участие в проучвания
 • “Ефект на Glucotrol XL върху гликемичния контрол при пациенти със захарен диабет” – Пфайзер, 1998 г.
 • “Дълготрайна ефикасност и сигурност на Пиоглитазон в сравнение с Метформин при пациенти с тип 2 захарен диабет” и “Дълготрайна ефикасност и сигурност на Пиоглитазон в сравнение с Гликлазид при пациенти с тип 2 захарен диабет” – Такеда, 2000 г.
 • Главен изследовател на проучване Roadmap на фирма Daichi – Sankyo Europe GmbH, 2005-2009 г.
д-р Николина Радулова – ендокринолог

Образование
 • Медицина – МА – София, 1979 г.
Признати специалности
 • Вътрешни болести - 1985 г.,
 • Ендокринология и болести на обмяната – 1991 г.
Специализации:
 • Ехография на щитовидната жлеза.
 • Новости в диагностиката и лечението на ендокринните заболявания
 • Школа по липидология
 • Диагностика и лечение на остеопороза
 • Член на Европейска и Американска асоциация по диабет.
Д-р Калина Иванова - ендокринолог

Образование
 • Медицина - МА – София, 1983 г.
Признати специалности
 • Вътрешни болести – 1991 г.
 • Ендокринология и болести на обмяната – 1993 г.
 • Член на Европейска и Американска асоциация по диабет.
Специализации:
 • Специализация в САЩ.
 • Призната диплома по медицина в САЩ – USMLE – сертификат 1997 г.
Богат клиничен опит и специализации в следните области:
 • Захарен диабет
 • Заболяване на щитовидната жлеза – диагностика и лечение
 • Ехография на щитовидна жлеза
 • Затлъстяване
 • Нарушения на липидната обмяна
 • Остеопороза – диагноза и лечение
 • Диагностика и лечение на заболяванията на хипофизата, надбъбреци, паращитовидни жлези.
 • Отлично владее английски и немски език.
Работен график

Име и фамилия Посещения  за: Понеделник
(от – до)
Четвъртък
(от – до)
Доц.Малина Петкова Амбулаторен преглед 14.00-19.30 14.00-18.30


Име и фамилия Посещения за: Четни     (от – до) Нечетни  (от – до)
Д-р Даниела
Добрева
Амбулаторен преглед 07.30-13.30 13.30-19.30
Д-р Николина
Радулова
Амбулаторен преглед 13.30-19.30 07.30-13.30
Д-р Калина Иванова Амбулаторен преглед 13.30-19.30 07.30-13.30
 

© 2008 » ДКЦ Св. Св. Лука - София ЕООД » Всички права запазени!