Кардиология

Диагностика, наблюдение, лечение на остри и хронични сърдечно-съдови заболявания.

Диспансерно наблюдение на хронично болните.

Оценка степента на ИБС, чрез велоергометрия и ехокардиография като подготовка за коронарография.

Медицинско оборудване

1. Ехокардиограф – Хюлет Пакарт, Сонос 100. Използва се за изследвания в режим едноразмерно, двуразмерно с цветен доплер.

2. Велоергометър лежащ, модел Хелиге за провеждане на сърдечно-съдов тест с обременяване при максимално щадене на пациента.

3. Електрокардиографи – с 12 отвеждания
  - Статични ЕК – 31, ЕК – 56, портативен ЕК – 51

4. Дефибрилатор – Хелиге

5. Спирометър – за изследване на дишането – Хелиге
Виж повече за Кардиология

МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВАМедицинско свидетелство за брак 20.00
Медицинско свидетелство за МПС Първично 20.00
Медицинско свидетелство за МПС за презаверка 20.00
Медицински документ - дубликат 5.00
Медицинско свидетелство за работа 20.00
 

© 2008 » ДКЦ Св. Св. Лука - София ЕООД » Всички права запазени!