Кардиология

Диагностика, наблюдение, лечение на остри и хронични сърдечно-съдови заболявания.

Диспансерно наблюдение на хронично болните.

Оценка степента на ИБС, чрез велоергометрия и ехокардиография като подготовка за коронарография.

Медицинско оборудване

1. Ехокардиограф – Хюлет Пакарт, Сонос 100. Използва се за изследвания в режим едноразмерно, двуразмерно с цветен доплер.

2. Велоергометър за провеждане на сърдечно-съдов тест с обременяване.

3. Електрокардиографи – с 12 отвеждания
  - Статични ЕК – 31, ЕК – 56, портативен ЕК – 51

4. Дефибрилатор – Хелиге

5. Спирометър – за изследване на дишането – Хелиге

6. Холтер за ЕКГ
Виж повече за Кардиология

Платени услуги /извън НЗОК/

Кардиологичен кабинет д-р Николова и д-р Бенова

Първичен преглед 25.00
Вторичен преглед 15.00
ЕКГ с 12 отвеждания 10.00
Велоергометрия 35.00
Ехокардиография с Доплер /цветен/ 35.00
Холтер 40.00
Измерване на кръвно налягане 5.00
Консултация за интерпретация на лабораторни и други апаратни изследвания 8.00
 

© 2008 » ДКЦ Св. Св. Лука - София ЕООД » Всички права запазени!