Хирургия

Диагностика и лечение на остри и хронични хирургични заболявания
Диагностика и лечение на "диабетно стъпало".
Домашна и амбулаторна помощ в следоперативния период.
Предоперативна подготовка на спешни и планови хирургични нтервенции.
Амбулаторни хирургия.
Еднодневна хирургия.
Мамология.
Криохирургия – проктология.

Медицинско оборудване

Пълен набор хирургично оборудване и инструментариум.

Електронож. – Много често в хирургията се използва вместо скалпел /безкръвни операции/.Използва се за извършване на инцизии и ексцизии на патологични промени в тъканите и коагулация при оскъдно кървене.
Виж повече за Хирургия

Платени услуги /извън НЗОК/

д-р Германова

Първичен преглед 25.00
Вторичен преглед 15.00
Обработка на рана 15,00
Отвар. на абсцес на кожа или лигав. /ексцизия на фурункул/ 20,00
Инцизия на флегмон  20,00
Отбременяваща дълбока инцизия на фасция или подлежащи тъкани  20,00
Екстракция на нокът 20,00
Инцизия на подкожен панарициум или паронихия 20,00
Инцизия на сухожилен панарициум  20,00
Операция на един ганглион на пръст, ръка или крак 50,00
Секвестректомия 50,00
Шев на мускули и/или фасции при травми   20,00
Отстраняване на чужди тела от ректума    40,00
Мануална репозиция на анален или ректален пролапс  20,00
Промивка на плеврален дренаж    20,00
Венесекция 20,00
Лигиране на съдове на крайиците   30,00
Доплер /сонография/ на долни крайници             15,00
Сваляне на конци + превръзка 10,00
Малки хирургични интервенции /в зависимост от обема/ 50,00
Малки хирургични интервенции /в зависимост от обема/ 75,00
Малки хирургични интервенции /в зависимост от обема/ 100,00
Вторична превръзка /по преценка/   10,00
Вторична превръзка /по преценка/            15,00
Вторична превръзка /по преценка/ 20,00
Катетеризация на пикочен мехур 20,00
Компресивна превръзка 6,00
Локална анестезия 4,00
 

© 2008 » ДКЦ Св. Св. Лука - София ЕООД » Всички права запазени!