Ортопедичен

Диагностика и лечение на ортопедични и травматологични заболявания Лечение на Гоноартроза, Коксаартроза, Спондиолоартроза, артрози на ръцете и краката. Периартрит на раменета. Епикондилити на лакти.Плоски стъпала. Панарициум.
Всички видове фрактури на раменната кост, лакътна кост, предмишница и длан с пръсти.
Луксация на раменна, лакътна стави, пръсти.
Фрактури на долен крайник. Бурсит на раменна става.
Луксации и фрактури на горен и долен крайник.
Порезни рани.
Виж повече за Ортопедичен

Ценова листа извън НЗОК

ОРТОПЕД

Първичен преглед 25,00
Вторичен преглед 15.00
Шев на меки тъкани до ниво фасция 20,00
Шев на мускули и/или фасции 20,00
Смяна на превръзка  или дренаж 10,00
Ексцизионна обработка на рани /инфекции, изгаряния/ 10,00
Инцизия на подкожен панарициум или паронихия 25,00
Инцизия на сухожилен панарициум 20,00
Инцизия на повърхностно разположен флегмон 20,00
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство 20,00
Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка 20,00
Отстраняване на чуждо тяло без инцизия 15,00
Операция на един ганклион на ръка или крак 50,00
Аспирация и промивка на бурса 15,00
Бурзектомия 30,00
Отстраняване на хирург. материали /сваляне на конци/ 10,00
Заместване или смяна на гипсова имобилизация на ГК 15,00
Заместване или смяна на гипсова имобилизация на ДК 20,00
Вземане на биопсичен материал от меки тъкани 10,00
Ехографско изследване на стави при деца 20,00
Диагностична и терапевтична пункция на стави 20,00
Вагинотомия 20,00
Имобилизация с гипсова шина на ръка 10,00
Имобилизация с гипсова шина на крак 15,00
Имобилизация с циркулярна гипсова превръзка на ръка 15,00
Имобилизация с циркулярна гипсова превръзка на крак 20,00
Допълнително се заплаща материала за имобилизация по избор на пациента: обикновен гипс. бинт – 10 см   3,00
Допълнително се заплаща материала за имобилизация по избор на пациента:
олекотен бинт от полипропиленов материал 12,5 см/бр.
  25,00
Микробиологично  /проба/изследване 5,00
 

© 2008 » ДКЦ Св. Св. Лука - София ЕООД » Всички права запазени!